ECO-ENERGIA

Aire condicionat
L’aire condicionat o condicionament d’aire és un procés que consisteix en un tractament de l’aire d’un lloc tancat per generar una atmosfera agradable pels qui es troben en aquest espai. Incrementar o reduir la temperatura i el nivell d’humitat de l’aire solen ser els objectius més habituals, encara que el procés també pot implicar una renovació o filtració de l’aire.

Ventilació
La ventilació consisteix en la renovació de l’aire de l’interior d’una construcció mitjançant sistemes d’extracció o d’injecció d’aire. Per poder aconseguir una ventilació correcta s’ha de tenir en compte que s’ha d’assegurar la salubritat de l’aire (control d’humitat, concentracions de gasos o partícules en suspensió), lluitar envers els fums en cas d’incendi i disminuir concentracions de gasos o partícules a nivells adequats per al funcionament de maquinària o instal·lacions.

ALTRES SERVEIS

ELECTRICITAT

CALEFACCIÓ

ECO-ENERGIA

CUINES I BANYS

Contacte

LOTEI SERVEIS TÈCNICS, S.L.
Ctra. Santa Pau, 9 Baixos
17800 – Olot
Tel. 972 26 21 65
info@lotei.net