ECO-ENERGIA

Energia solar
Un altre dels àmbits de treball de Lotei Instal·lacions són les energies netes o renovables. I una de les tres que tractem és la solar, que aprofita l’energia que prové del Sol. I és tan abundant, que es considera inesgotable. El Sol porta 5 milions d’anys emetent radiació solar i es calcula que encara no ha arribat al 50% de la seva existència.

L’energia solar, a més de ser inesgotable és abundant: la quantitat d’energia que el Sol aboca diàriament sobre la Terra és deu mil vegades més gran que la que es consumeix al dia en tot el planeta.

Aerotèrmia
Una altra energia de fonts renovables és l’aerotèrmia, i està emmagatzemada en forma de calor a l’aire exterior. L’aprofitament de l’aerotèrmia es pot fer mitjançant una bomba de calor aire-aigua o aire-aire. Es pot fer servir per produir aigua calenta sanitària i també per climatitzar habitatges o espais tancats.

Permet combinar sistemes de calefacció de baixa temperatura amb la producció simultània d’aigua calenta sanitària amb les condicions higièniques adients, i amb aquest mateix sistema, realitzar la refrigeració a l’estiu, sense perdre la resta de capacitats.

Biomassa
Les calderes de biomassa utilitzen com a combustible matèria orgànica d’origen vegetal i s’utilitzen per escalfar aigua calenta per a calefacció i/o aigua calenta sanitària, reduint les emissions de CO2 i els costos energètics, en comparació a les calderes de gasoil. Ara bé, la mida de les calderes de biomassa acostuma a ser més gran que la de les calderes de combustibles tradicionals i requereixen un espai molt ampli d’acumulació i dipòsit de la biomassa que s’utilitzarà, en la majoria dels casos pèl·lets.

ALTRES SERVEIS

Contacte

LOTEI SERVEIS TÈCNICS, S.L.
Ctra. Santa Pau, 9 Baixos
17800 – Olot
Tel. 972 26 21 65
info@lotei.net

GET STARTED

0$

Gracias, nos contactaremos pronto


Llegir la política de privacitat

Debes seleccionar un elemento para continuar

Enviar

Validant dades...

Summary

Descripción Información Cantidad Precio
Discount :
Total :

ORDER MY WEBSITE